chranime-2016

Lekár je pre pacienta človekom, na ktorého sa obracia v núdzi a očakáva od neho radu, pomoc a bezpečie. Aj lekár je človek, ktorý môže byť chorý, ale je jeho zodpovednosťou, aby v prípade prenosných ochorení urobil všetko preto, aby pacienta infekčnou chorobou neohrozil, ale ho pred ňou chránil.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH
prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti