Chrípka

Chrípka je závažné infekčné ochorenie dýchacích ciest vírusového pôvodu. Prameňom nákazy je človek a chrípka sa prenáša najmä vzdušnou cestou – kvapôčkovou infekciou.

Chrípka nastupuje náhle, začína zväčša bolesťami hlavy, vysokými horúčkami, zimnicou a triaškou, bolesťami svalov či kĺbov. Následne nastupuje suchý kašeľ, nádcha nemusí byť vždy. Po chorobe, ktorej akútne príznaky pretrvávajú 4 – 7 dní je človek zoslabnutý a unavený a trvá aj 3 – 4 týždne, kým sa znova dostane do formy. Dodatočne však často dochádza aj k bakteriálnej infekcii zasiahnutých slizníc. Následkami sú vtedy napríklad zápal pľúc alebo zápal srdcového svalu.

 

Chrípka a iné virózy

Nádchu, prechladnutie, škriabanie v hrdle a podobné stavy označujeme ako akútne respiračné ochorenia (ARO). Väčšinu ARO nespôsobuje chrípkový vírus, ale iné vírusy – adenovírusy, rhinovírusy, parainfluenza vírusy. Začínajú zväčša nádchou, kašľom, s následným výstupom teploty do 38 stupňov Celzia, prebiehajú v omnoho miernejšej forme a organizmu trvá kratšie, kým sa s príznakmi vysporiada.

 

Liečba

Keďže chrípka je vírusového pôvodu, nezaberajú na ňu antibiotiká, ktoré sú určené na liečbu bakteriálnych infekcií. Chrípka si vyžaduje najmä pokoj na lôžku, dostatočný príjem tekutín, zmierňovanie príznakov (symptomatická liečba) – teda znižovanie horúčky, zmierňovanie bolesti, uvoľňovanie dýchacích ciest a zvýšený príjem vitamínov. V prípade závažných stavov a komplikácií chrípky je nutné navštíviť lekára.

 

Komplikácie ochorenia

Chrípka môže vyvolať závažné zdravotné komplikácie najmä u starších ľudí, chronicky chorých a ľudí s oslabeným imunitným systémom. Oslabený organizmus napadnú  bakteriálne infekcie, manifestujúce sa zápalmi priedušiek, pľúc a ďalšími chorobami, ktoré môžu mať až fatálne následky. Preto je nesmierne dôležité v prípade ochorenia nepodceňovať príznaky a začať čo najskôr s liečbou. Chrípka predstavuje veľmi silný útok na celý organizmus. V prípade starších ľudí, chronicky chorých (diabetes, srdcovo-cievne ochorenia) či prekonávajúcich iné závažné ochorenie (onkologickí pacienti, aj tí v rekonvalescencii) treba pozorne sledovať stav a konzultovať priebeh s lekármi.

 

Vírus chrípky

Veľmi premenlivý a životaschopný RNA-vírus rodu Orthomyxoviridae, ktorý sa často mení, čo je dôvodom vyvolania epidémií každý rok. Inkubačný čas (teda čas od nakazenia do vzplanutia prvých príznakov choroby) je pri víruse chrípky krátky, prakticky do dvoch dní od nakazenia môže chrípka vypuknúť.

 

Ochrana očkovaním

Voči sezónnej chrípke sa dá preventívne chrániť očkovaním. V súčasnosti sa pre premenlivosť chrípkových vírusov pripravujú každoročne nové vakcíny obsahujúce najpravdepodobnejšie kmene na aktuálnu sezónu.

Pre chrípkovú sezónu 2019/2020 sú v Slovenskej republike k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:
Vaxigrip Tetra– štiepená (splitová) očkovacia látka
Influvac Tetra – subjednotková vakcína
Obe vakcíny sú štvorvalentné a obsahujú nasledovné typy a subtypy chrípkových kmeňov, ktoré odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre aktuálnu chrípkovú sezónu:
 A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus
 A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus
 B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)
 B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie najmä tehotným ženám, potom starším ľuďom, pacientom s chronickými ochoreniami, zdravotníckemu personálu a deťom vo veku 6 mesiacov – 5 rokov.

 

Chrípka na Slovensku

Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva SR, bolo v Slovenskej republike v sezóne 2018/2019 spolu nahlásených 1 470 688 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo znamená 55 104,9 na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2017/2018 počet hlásených ARO klesol o 8,2 %. V etiológii prevládal vírus typu A. Najvyššia chorobnosť bola nahlásená v Bratislavskom kraji, ktorý spolu s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom presiahli úroveň celoslovenskej chorobnosti. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji.

V chrípkovej sezóne 2018/2019 pokračoval monitoring ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute Respiratory Infection). Ide o akútnu infekciu dýchacích ciest s horúčkou ≥ 38 °C, kašľom, s nástupom v priebehu posledných 10 dní, ktorá vyžaduje hospitalizáciu. Každý prípad SARI sa vyšetruje virologicky a epidemiologicky. Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo nahlásených 123 ochorení na SARI, čo je o 77 prípadov viac, ako v predchádzajúcej sezóne (nárast o 167, 4 %). Z celkového počtu 123 chorých zomrelo 57 pacientov, čo je o 44 úmrtí viac, ako v sezóne 2017/2018 (nárast o 338,4 %). U 45 zomrelých bol prítomný aj rizikový faktor: diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenie, onkologické ochorenie, astma, obezita, neuromuskulárne ochorenie, ochorenie obličiek.

Podľa štúdie slovenských epidemiológov, ktorá mapovala vzťahy medzi celkovou úmrtnosťou na Slovensku a chrípkovou epidémiou počas rokov 2007 – 2017, zomrie na Slovensku následkom chrípky priemerne 816 osôb ročne.