Materiály na stiahnutie

Zdravotno-výchovné materiály, ktoré môžete použiť ako informáciu pre pacientov v vašich čakárňach.

Ideálny čas na očkovanie proti chrípke (PDF)

Výhody očkovania proti chrípke (PDF)

Rizikový pacient (PDF)

Chronicky chorý pacient a chrípka (PDF)

Očkovanie zachraňuje životy – článok (PDF)

Výhody očkovania proti chrípke 2 (PDF)