Odborný garant projektu

„Cieľom projektu je aktivizovať zdravotnícke zariadenia, najmä také, ktoré sa starajú o chronických, dlhodobo chorých a starších pacientov, aby vo svojich pracovných kolektívoch vnímali očkovanie proti chrípke nielen ako ochranu samých seba, ale aj a najmä ako ochranu svojich pacientov.“

Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

Organizátor

Partneri projektu

Projekt podporujú

Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica, Trenčín

Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa

Národný onkologický ústav, Bratislava

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Detská fakultná nemocnica, Košice

Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica

Nemocnica Poprad, a.s.

Fakultná nemocnica Trnava

NsP Sv. Lukáša Galanta