Odborný garant projektu

Záštita projektu

Autor a organizátor projektu

Partneri projektu

Projekt podporujú

Univerzitná nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Univerzitná Nemocnica s poliklinikou Ružinov
Nemocnica akademika Ladislava Dérera)

Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica, Trenčín

Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa

Národný onkologický ústav, Bratislava

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Detská fakultná nemocnica, Košice

Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica

Nemocnica Poprad, a.s.

Fakultná nemocnica Trnava

NsP Sv. Lukáša Galanta

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava