Máte aj vy záujem zapojiť sa do projektu Chránime našich pacientov?

Vyplňte, prosím, formulár, my vám zašleme informačné materiály a certifikát pracoviska zapojeného do projektu Chránime našich pacientov.

Prihlasovací formulár

Názov pracoviska: (povinné)

Ulica a číslo: (povinné)

PSČ: (povinné)

Mesto: (povinné)

Kontaktná osoba: (povinné)

Pracovné zaradenie: (povinné)

Pracovisko: (povinné)

Telefón/mobil: (povinné)

Email: (povinné)

Poznámka

 Prihlásením sa do projektu potvrdzujeme, že minimálne 50 % pracovníkov nášho zdravotníckeho zariadenia alebo pracoviska je očkovaných proti chrípke.

 Súhlasim so zverejnením názvu nášho zariadenia na stránke www.chranimenasichpacientov.sk v sekcii Zapojili sa do projektu.