Krištúfková_foto 2017

Lekár chorým slúži

V Hippokratovej prísahe, ku ktorej sa vďaka jej etickým princípom hlási celá lekárska obec, sa hovorí, že „spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím“.

Lekár je pre pacienta človekom, na ktorého sa obracia v núdzi, v čase vlastných problémov a očakáva od neho radu, pomoc a bezpečie. A lekár by mal reprezentovať toto bezpečie a istotu aj tým, že bude minimalizovať možnosť akéhokoľvek prenosu infekcií či neželaných ochorení. Aj lekár je človek, ktorý môže byť chorý. Ale je jeho zodpovednosťou, aby toto ohrozenie minimalizoval a je jeho profesionálnou cťou, aby v prípade prenosných ochorení urobil všetko preto, aby pacienta neohrozil.

Chrípka dokáže veľmi potrápiť aj zdravého a silného človeka. Pre starších či chronických pacientov v nemocniciach môže byť smrteľne nebezpečná. Projekt Chránime našich pacientov je zameraný práve na podporu ochrany pacientov v nemocniciach, ambulanciách a iných zdravotníckych zariadeniach tým, že okolo seba budú mať zaočkovaných zdravotníckych pracovníkov.

Náš projekt je v súlade so snahou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahnuť 100 % zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom. V niektorých štátoch sa zavádza povinnosť takéhoto očkovania. Napríklad v štáte New York neočkovaní zdravotnícki pracovníci majú povinnosť nosiť masku počas celej chrípkovej sezóny. Tento prístup dáva pacientov a profesionálnu etiku nad osobné preferencie a zvyšuje zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov na 70 %.

Lekár má chorým slúžiť a byť im na úžitok. Jednou z ciest, ako ochraňovať pacienta, je aj možnosť vlastného očkovania sa proti ochoreniam, voči ktorým dnes lekárska veda pozná účinnú ochranu.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH
prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti