Chránime našich pacientov

Projekt Chránime našich pacientov organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) s cieľom upozorniť primárne lekárov, sestry a ďalších zamestnancov zdravotníckych zariadení na potrebu očkovania sa proti chrípke.

V sezóne 2023/2024 prebieha už 9. ročník projektu. Aj tentokrát majú zdravotnícke zariadenia možnosť zapojiť sa a získať tak certifikát projektu Chránime našich pacientov.

Cieľom projektu je aktivizovať zdravotnícke zariadenia, aby vo svojich pracovných kolektívoch vnímali očkovanie proti chrípke nielen ako ochranu samých seba, ale aj a najmä ako ochranu svojich pacientov.

 

Princíp ochrany v zdravotníckom zariadení

Očkovanie proti chrípke nie je iba ochranou samotného očkovaného, ale je aj ochranou pre jeho okolie. Očkovaný človek vírus neprenáša.

V zdravotníckych zariadeniach, najmä v tých, kde ležia pacienti s chronickými ochoreniami (ochorenia dýchacieho systému, srdcovocievneho systému, endokrinného systému, ochorenia pečene, obličiek alebo neurologické a neuromuskulárne ochorenia), môže mať chrípka veľmi vážne následky. Vírus chrípky predstavuje pre takýchto pacientov veľmi vysoké riziko, keďže ich imunitný systém je oslabený ochorením a často aj samotným vyšším vekom.

Úlohou lekárov je minimalizovať možnosť prenosu neželaných infekcií (vrátane chrípky) na pacienta. Jedným z najdôležitejších opatrení je pritom očkovanie proti chrípke. Čím viac zdravotníckych pracovníkov bude očkovaných na pracovisku, tým väčšia bariéra sa vytvára medzi vonkajším prostredím, potenciálnou vírusovou chrípkovou nákazou a pacientom.

 

Lekár v zdravotníckom zariadení

  1. Má dodržiavať vo zvýšenej miere pravidlá hygieny a bezpečnosti pri práci.
  2. Je správne, ak sa zaočkuje proti prenosným ochoreniam vrátane aktuálneho očkovania proti chrípke.
  3. Dbá na základné protiepidemické režimové opatrenia na pracovisku.
  4. V prípade vlastného vírusového ochorenia upozorní zamestnávateľa a kolegov na možnú hrozbu, nechodí na pracovisko, ale lieči sa doma.